+86 755 8359 8262

+86 755 8359 1654 (fax)

1 Huanghuai Road
Futian Free Trade Zone
Shenzhen, China

China (Shenzhen) Asia Pacific