Broszura: System Kontroli Emisji Rteci GORE

Polish

System Kontroli Emisji Rtęci GORE (ang. GMCS) wykorzystuje sorbent w postaci stałej i pozwala na wytrącanie rtęci pierwiastkowej oraz utlenionej rtęci gazowej ze strumienia spalin przemysłowych. System ten oparty jest na łączonych w grupy modułach, ktore montuje się za wylotem spalin z instalacji odpylającej.


FOR INDUSTRIAL USE ONLY

Not for use in food, drug, cosmetic or medical device manufacturing, processing, or packaging operations.